TRÒNG KÍNH 1.56 PLATOP HMC UV400 ASP

280,000

Kính hai tròng vừa có chức năng nhìn xa và nhìn gần có đường
biên phù hợp cho người cao tuổi, người có 2 thông số độ khác
nhau.

Danh mục: