TRÒNG KÍNH 1.56 PLATOP SHMC UV420 ANTI BLUE ASP

500,000

Kính hai tròng vừa có chức năng nhìn xa và nhìn gần có đường
biên phù hợp cho người cáo tuổi, người có 2 thông số độ khác
nhau, chống ánh sáng xanh có hại.

Danh mục: