TRÒNG KÍNH 1.56 PROGRESSIVE HMC UV400 ASP

420,000

Kính đa tròng gồm có 3 vùng nhìn: xa, gần, trung gian. Tròng kính
không có đường biên

Danh mục: