TRÒNG KÍNH 1.56 PROGRESSIVE SHMC UV420 ANTI BLUE PHOTOCHROMIC ASP

1,120,000

Kính đa tròng gồm có 3 vùng nhìn: xa, gần, trung gian. Tròng kính
không có đường biên. Chống ánh sáng xanh, đổi màu.

Danh mục: