TRÒNG KÍNH 1.56 PROGRESSIVE SHMC UV420 ANTLI BLUE ASP

750,000

Kính đa tròng gồm có 3 vùng nhìn: xa, gần, trung gian. Tròng kính
không có đường biên. Chống ánh sáng xanh

Danh mục: